นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1

วันนี้ (02/11/2021) ในช่วงเช้าคณะผู้บริหาร และคุณครูโรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.1-ม.3) และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (บางส่วนที่มีอายุ 12 ปี) เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิค-19 “ไฟเซอร์” เข็มที่ 1 ณ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ กรุงเทพฯ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม2

วันนี้ (28/10/2021) ในช่วงเช้าคณะผู้บริหาร และคุณครูโรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิค-19 "ไฟเซอร์" เข็มที่ 2 ณ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ กรุงเทพฯ

การฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ในกลุ่มเด็กนักเรียนอายุตั้งแต่ 12-18 ปี เข็มแรกเริ่มแล้วสำหรับนักเรียน ม.4-6

การฉีดวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 ในกลุ่มเด็กนักเรียนอายุตั้งแต่ 12-18 ปี เริ่มต้นอย่างเป็นทางการในวันที่ 4 ต.ค. 64 และวันนี้ ( 7ต.ค.64 ) ทางโรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี ได้นำนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เข้ารับการฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ เป็นเข็มแรก ณ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ (Saint Louis Hospital) เขตสาทร กรุงเทพฯ

เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2564 วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

การเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2564 วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เวลา 9.00 -12.00น.

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

บาทหลวงพจนารถ นิรมลทินวงศ์ ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี ร่วมกันประกอบพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารศิลา เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

แสดงดนตรีไทย ในกิจกรรมน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ทางโรงเรียนได้จัดให้มีการแสดงดนตรีไทย ในกิจกรรมน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยการนำของคุณครูอนุกูล จิตอรุณ ณ ลานอเนกประสงค์

กิจกรรมน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ลานอเนกประสงค์ ตั้งแต่วันที่ 5-9 ตุลาคม 2563 และในวันที่ 12 ตุลาคม 2563 โดยจัดให้มีกิจกรรมหลากหลาย เช่น ตอบคำถาม ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์...

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 เมื่อวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ อาคารศิลา โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Facebook Fanpages