ผู้บริหารโรงเรียน

2021_บาทหลวงพจนารถ นิรมลทินวงค์

บาทหลวงพจนารถ

นิรมลทินวงศ์

ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต
2021_ซิสเตอร์ ดร.สมจิตร์ ทรัพย์อัประไม

ซิสเตอร์ ดร.สมจิตร์

ทรัพย์อัประไมย

ผู้จัดการ
ซิสเตอร์จิตราพร ณ ขอนแก่น-FINAL

ซิสเตอร์จิตราพร 

ณ ขอนแก่น

ผู้อำนวยการ

หลากหลายหลักสูตรที่เข้มข้นด้วยความรู้

โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี มุ่งเน้นพัฒนาทักษะทางวิชาการ โดนเด่นด้านภาษาสากล สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เติมเต็มด้วยเทคโนโลยี ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม รักษ์ความเป็นไทย ด้วยวิถี New Normal

หลักสูตรสามัญ

สาระความรู้อัดแน่น เนื้อหาจัดเต็ม
เพิ่มพูนความรู้ด้วยเทคโนโลยี

Mini Intensive English Program

เพิ่มเติมความรู้ด้วยภาษาอังกฤษ
ในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

Intensive English Program

เน้นพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษ
สื่อสารโดยตรงกับครูผู้สอนเจ้าของภาษา

บรรยากาศน่าเรียน อุปกรณ์ครบครัน เสริมสร้างการเรียนรู้

ปฏิทินกิจกรรม

No event found!

วีดีโอกิจกรรม

สารสนเทศสำหรับนักเรียน

สารสนเทศสำหรับคุณครู

Facebook Fanpage

วีดีโอกิจกรรม

มาร์ชเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี

โรงเรียนในเขตการศึกษาที่ 3 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

St.Peter Project