หน้าแรก ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และบริเวณโดยรอบโรงเรียน

วันนี้ (22พ.ย.64) โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี ได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์ประสานงานเฉพาะกิจป้องกันโควิค-19 นำโดย คุณจิรเสกข์ (นิ่ม) วัฒนมงคล ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และบริเวณโดยรอบโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน ON-SITE

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1

วันนี้ (02/11/2021) ในช่วงเช้าคณะผู้บริหาร และคุณครูโรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.1-ม.3) และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (บางส่วนที่มีอายุ 12 ปี) เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิค-19 “ไฟเซอร์” เข็มที่ 1 ณ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ กรุงเทพฯ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม2

วันนี้ (28/10/2021) ในช่วงเช้าคณะผู้บริหาร และคุณครูโรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิค-19 "ไฟเซอร์" เข็มที่ 2 ณ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ กรุงเทพฯ

ยินดีต้อนรับ นายยุทธนา ป่าไม้ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ พร้อมคณะ

วันที่ 8 ต.ค. 64 นายยุทธนา ป่าไม้ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ นำทีมน้องๆ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ลงพื้นที่ตรวจมาตรการป้องกันโควิด-19 ของโรงเรียนเอกชนในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับเปิดเทอมภาคเรียนที่ 2 ในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ ณ โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์...

การฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ในกลุ่มเด็กนักเรียนอายุตั้งแต่ 12-18 ปี เข็มแรกเริ่มแล้วสำหรับนักเรียน ม.4-6

การฉีดวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 ในกลุ่มเด็กนักเรียนอายุตั้งแต่ 12-18 ปี เริ่มต้นอย่างเป็นทางการในวันที่ 4 ต.ค. 64 และวันนี้ ( 7ต.ค.64 ) ทางโรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี ได้นำนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เข้ารับการฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ เป็นเข็มแรก ณ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ (Saint Louis Hospital) เขตสาทร กรุงเทพฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

Facebook Fanpages