นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1

วันนี้ (02/11/2021) ในช่วงเช้าคณะผู้บริหาร และคุณครูโรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.1-ม.3) และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (บางส่วนที่มีอายุ 12 ปี) เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิค-19 “ไฟเซอร์” เข็มที่ 1 ณ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ กรุงเทพฯ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม2

วันนี้ (28/10/2021) ในช่วงเช้าคณะผู้บริหาร และคุณครูโรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิค-19 "ไฟเซอร์" เข็มที่ 2 ณ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ กรุงเทพฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

Facebook Fanpages