ฝ่ายจิตตาภิบาล

หน้าที่รับผิดชอบ

  1. งานอภิบาล
  2. งานประกาศข่าวดี (แพร่ธรรม)
  3. งานศาสนสัมพันธ์
  4. งานคุณธรรม จริยธรรม
  5. งานสังคมสงเคราะห์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฝ่ายจิตตาภิบาล

ขอเชิญร่วมแบ่งปันชุดนักเรียน ในโครงการ “น้ำใจพี่ให้น้อง”

ขอเชิญชวนครอบครัวเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี ร่วมโครงการ #น้ำใจพี่ให้น้อง โดยแบ่งปันชุดนักเรียน (ที่ยังอยู่ในสภาพดี) ส่งต่อให้กับน้องๆ ได้นำกลับมาใช้อีกครั้งนะคะ โดยสามารถแบ่งปันด้วยตนเองหรีอส่งพัสดุ มาที่ #โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ธนบุรี เลขที่ 148 ถนนพุทธมณฑลสาย 1 แขวงคลองขวาง...

ข่าวกิจกรรม ฝ่ายจิตตาภิบาล

พิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรการแข่งขันทดสอบความรู้พระคัมภีร์รอบชิงชนะเลิศ

ครูและนักเรียนเข้าร่วมงาน Bangkok Bible Missionary Discipleship 2020 และเฉลิมฉลองปีพระวาจาของพระเจ้า และพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรการแข่งขันทดสอบความรู้พระคัมภีร์รอบชิงชนะเลิศ "หนังสือกิจการอัครสาวก" อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวันอังคารที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ หอประชุม โรงเรียนนักบุญเปโตร อ.สามพราน จ.นครปฐม ...

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจิตตาภิบาล

ครูอรดี หอมมณีรัตนชัย

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจิตตาภิบาล/หัวหน้างานสังคมสงเคราะห์

บุคลากรฝ่ายจิตตาภิบาล

ครูรัตนติญาณกร พันธ์จินดานนท์

หัวหน้างานอภิบาล

ครูสำลี ภาษี

หัวหน้างานประกาศข่าวดี (แพร่ธรรม)

ครูเทพศิรินทร์ สิริสุวัณโณ

หัวหน้างานศาสนสัมพันธ์

ครูมัลลิกา วัฒนาสัจจา

หัวหน้างานคุณธรรม-จริยธรรม

ครูจันทิรา ทัศนภูมิเดชา

ครูทัศนีย์ วรรณทวี

เสาวนีย์ วงศ์รุ่ง

เพชรดา กิจเจริญ

นันทญา นาคตระกูล