สัญลักษณ์และความหมายของโรงเรียน

ด้วยเจตนารมณ์ที่ต้องการสร้างโรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี ให้เป็นสถาบันการศึกษาที่มีความก้าวหน้าทางวิทยาการ และผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพ สร้างความเจริญก้าวหน้าแก่ตนเองและครอบครัว เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติอย่างแท้จริง

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน

logo_spts

สัญลักษณ์ของโรงเรียนประกอบด้วย วงกลมล้อมรอบ เทียน หนังสือ หัวใจ อยู่ตรงกลางของวงกลม ชื่อโรงเรียน “โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี” อยู่ด้านบนของวงกลม ด้านล่างเป็นที่ตั้งของโรงเรียน “แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ”

หนังสือ หมายถึง การแสวงหาความรู้

เทียนที่จุด หมายถึง ความสว่างแห่งปัญญา เพื่อจะส่องนำตนเองและผู้อื่น เสียสละตนเองยอมเผาไหม้ตนเองเพื่อความสว่างให้ผู้อื่น

หัวใจ หมายถึง มีความรักที่จะเรียนรู้ เรียนรู้เพื่อที่จะรักตนเองและผู้อื่น

สีประจำโรงเรียน

color_school

สีฟ้า

หมายถึง สีที่เป็นสัญลักษณ์ของแม่พระ เป็นสีที่แสดงถึงความสวยสดงดงามของธรรมชาติ และสิ่งสร้าง เป็นเครื่องหมายถึง ความสุข สงบ และสันติ และหมายถึง ความหวังแห่งอนาคตที่สดใส

สีขาว

หมายถึง ความบริสุทธิ์ผุดผ่อง ปราศจากราคีและมลทินใด ๆ

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

tabae

ต้นเหลืองปรีดียาธร (ตะเบเหลือง) 

ชื่อพื้นเมือง

เหลืองปรีดียาธร

ชื่อวิทยาศาสตร์

Tabebuia aurea (silva manso)Benth

ชื่อวงศ์

Bignoniaceae

ชื่อสามัญ

Silver trumpet tree,Tree of gold Paraguayan silver trumpet tree

ความหมาย

เป็นต้นไม้ที่มีความแข็งแรง ทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศ ออกดอกสีเหลืองในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม เปรียบได้กับความสำเร็จการศึกษา ของผู้เรียนที่พร้อมจะแสดงตนเองให้ปรากฏต่อสังคมได้อย่างมีคุณภาพและความภูมิใจ