การสอนผ่านสื่อออนไลน์

การเรียนผ่านแอพพลิเคชัน zoom

การบันทึกวิดีโอผ่านโปรแกรม Open Broadcaster Software (OBS)