ตรวจสอบผลการเรียน

ตรวจสอบผลการเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น.

…..นักเรียนสามารถใช้เลขประจำตัวนักเรียน (4-5 หลัก) เพื่อเป็น USERNAME และใช้เลขประจำตัวประชาชน (13 หลัก ติดกันไม่เว้นวรรคหรือใส่เครื่องหมายใดๆ) เป็น PASSWORD เพื่อเข้าสู่ระบบประกาศผลสอบ โดยสามารถดูหมายเลขได้จากบัตรประจำตัวนักเรียน
…..สำหรับนักเรียนที่มีเลขประจำตัวนักเรียน 4 หลัก เช่น 9001 , 9002 ให้ใส่หมายเลข “0” นำหน้าเลขประจำตัวนักเรียนให้ครบ 5 หลัก เช่น 09001 , 09002

แจ้งปัญหาการใช้งาน

หากไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ โดยแจ้งชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น เลขประจำตัวนักเรียนและเลขประจำตัวประชาชนได้ที่เมนูแจ้งปัญหาการใช้งาน หรือส่งข้อความมาที่ Facebook โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี

วงเวียนพระเยซูเจ้า