การฉีดวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 ในกลุ่มเด็กนักเรียนอายุตั้งแต่ 12-18 ปี เริ่มต้นอย่างเป็นทางการในวันที่ 4 ต.ค. 64 และวันนี้ ( 7ต.ค.64 ) ทางโรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี ได้นำนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เข้ารับการฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ เป็นเข็มแรก ณ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ (Saint Louis Hospital) เขตสาทร กรุงเทพฯ