นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม2

วันนี้ (28/10/2021) ในช่วงเช้าคณะผู้บริหาร และคุณครูโรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิค-19 "ไฟเซอร์" เข็มที่ 2 ณ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ กรุงเทพฯ

กิจกรรมรับเงินช่วยเหลือบรรเทาค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา COVID-19 อัตรา 2,000 บาท

คณะรัฐมนตรี เห็นชอบในหลักการมาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครัวเรือนและประชาชน ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา ภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย มาตรการให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ) สำหรับนักเรียนในระบบการศึกษาไทย ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2564 อัตรา 2000 บาท ต่อคน โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี ได้ดำเนินการส่งมอบเงินให้กับนักเรียนตั้งแต่วันที่ 8-18 กันยายน 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์

Facebook Fanpages