ปฏิทินประจำเดือน

   
   

ภาพกิจกรรมประจำเดือน

   

บรรยากาศภายในโรงเรียน

   

จดหมายแจ้งผู้ปกครอง

   

Facebook Fanpages

   

[ภาพกิจกรรม 57] กิจกรรมปฏิบัติธรรม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

รายละเอียด

        วันพุธที่ 28-30 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมาทางฝ่ายกิจการนักเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมสำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ณ ธรรมสถาน วิโมกสิวาลัย อ.สวนผึ้ง จ. ราชบุรี สามารถ (ชมภาพกิจกรรม) ได้ที่นี่ครับ


[จดหมาย] เรียนพิเศษวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 1/2557

รายละเอียด

ดาวน์โหลดไฟล์จดหมายในรูปแบบ Pdf

อ่านเพิ่มเติม: [จดหมาย] เรียนพิเศษวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 1/2557

 

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ตรวจประเมินคุณภาพโรงเรียนรอบที่ 3

รายละเอียด

        ในช่วงวันที่ 23 , 24 ,26 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมาทางโรงเรียนได้เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และเครือข่ายผู้ปกครอง ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ในรอบที่ 3 (ชมภาพกิจกรรม)


 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตรวจประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี

รายละเอียด

        ในวันพุธที่ 18 ธันวาคมที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หรือ สช.ได้เข้ามาตรวจประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครูต้อนรับในการตรวจประเมินในครั้งนี้ ชมภาพกิจกรรม


 
   

นักเรียนที่เกิดวันนี้

   

ธนาคารความดี

   

วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร  

   
   
   
   
   

ข่าวแอดมินชั่น  

   

สภาพอากาศวันนี้  

   

รวมลิงค์ที่เกี่ยวข้อง  

alt
alt
alt
alt
alt
alt


   

รวมลิงค์มีประโยชน์  

alt
alt
alt
alt


   
© SAINT PETER THONBURI SCHOOL