ปฏิทินประจำเดือน

   

นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีสิทธิ์ศึกษาในระดับอุดมศึกษาในปีการศึกษา 2557

   

ภาพกิจกรรมประจำเดือน

   

บรรยากาศภายในโรงเรียน

   

จดหมายแจ้งผู้ปกครอง

   

Facebook Fanpages

   

กิจกรรมห้องสมุดบันเทิง (10-13 กุมภาพันธ์ 2557)

รายละเอียด

WORLD WAR Z

วันที่ 11/02/2014  ถึง  13/02/2014

เวลา 12:15 น. ถึง 12:45 น.

     บางสิ่งบางอย่างกำลังเป็นเหตุให้ผู้คนทำร้ายกันอย่างรุนแรง มันคือเชื้อไวรัสที่แพร่กระจายได้ผ่านการโดนกัดเพียงครั้งเดียว และเปลี่ยนมนุษย์ที่มีสุขภาพแข็งแรงดีให้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่จดจำอดีตไม่ได้ ไม่มีความรู้สึกรับรู้ ไม่มีความคิด และดุร้าย เพื่อนบ้านหันมาทำร้ายเพื่อนบ้าน คนแปลกหน้าที่มีน้ำใจช่วยเหลือจู่ ๆ ก็กลายเป็นศัตรูตัวร้าย ต้นกำเนิดของไวรัสชนิดนี้ยังไม่ทราบที่มา และจำนวนคนติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นในแต่ละวัน จนกลายเป็นโรคระบาดไปทั่วโลก เมื่อผู้ติดเชื้อมีชัยเหนือกองทัพของโลก และทำให้หลายรัฐบาลต้องล่มสลายเลนถูกสถานการณ์บีบให้ต้องหวนกลับไปใช้ชีวิตแบบเก่าที่เต็มไปด้วยอันตราย เพื่อรับประกันความปลอดภัยของครอบครัวของเขา และเป็นผู้นำการค้นหาที่มาของโรคระบาดทั่วโลก อันจะเป็นหนทางที่จะหยุดการแพร่ระบาดที่ไม่มีทีท่าว่าจะหยุดได้

PRESS CONFERENCE FIRST TIME CHARITY LIVE IN CONCERT 2014

รายละเอียด

 

กิจกรรมกีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2556

รายละเอียด
ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับกิจกรรมกีฬาสีภายในที่ผ่านมา
คุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ
ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดกิจกรรม
ดุริยางค์ของโรงเรียน
เดินนำขบวนเข้าสู่สนาม
ดาวและเดือนของโรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี
สีม่วงมาพร้ออมกับคอนเซ็ปกาแล็คซี่
สีชมพูมาพร้อมกับเชียร์ลีดเดอร์ที่แปลกตา
ดรัมเมเยอร์สีนี้สุดแซบจริงๆ
ขบวนพาเหรดมีตำรวจโบราณมาด้วย
นี่คือสุดยอดดรัมเมเยอร์ของเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี
สีส้มมาพร้อมกับขบวนพาเหรดสีสันสดใสกัปตันอเมริกาก็มาด้วยนะ
ขบวนอาเซียน
บุคคลในชุดดำเหล่านี้คือคณะกรรมการ
เราเริ่มต้นจาก กิโลเมตรที่ 0
ผู้วิ่งคบเพลิง นายทิพย์มงคล นักกีฬาเจ็ทสกี
คุณครูเจริญสันต์ นักกีฬาอาวุโส
นำกล่าวคำปฏิภาณนักกีฬา

พบกับภาพบรรยากาศกิจกรรมกีฬาสีภายในทั้งหมดได้ที่นี่เลยครับ
 

วันครู 16 มกราคม 2557

รายละเอียด

** 16 มกราคม 2557 หยุดเรียน 1 วัน เนื่องในโอกาสวันครู **

     ในชีวิตของคนเราถือว่า บิดามารดา เป็นผู้มีพระคุณอันสูงสุด เพราะท่านเป็นผู้ให้ชีวิต ให้ความรัก ให้ความเมตตา มีความห่วงใย และเสียสละเพื่อลูก นอกจาก บิดามารดา แล้ว ก็มีครูเป็นผู้มีพระคุณคล้าย บิดามารดา คือ เป็นผู้อบรมสั่งสอนถ่ายทอดวิชาความรู้ให้ รวมทั้งให้ความรัก ความเมตตาต่อศิษย์ทุกคน นับได้ว่าครูเป็นผู้เสียสละที่ไม่แพ้บุพการี 

     ครูจึงนับเป็นปูชนียบุคคลที่มีความสำคัญอย่างมาก ในการให้การศึกษาเรียนรู้ ทั้งในด้านวิชาการ และประสบการณ์ ตลอดเป็นผู้มีความเสียสละ ดูแลเอาใจใส่ สั่งสอนอบรมให้เด็กได้พบกับแสงสว่างแห่งปัญญา อันเป็นหนทางแห่งการประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเอง รวมทั้งนำพาสังคมประเทศชาติ ก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง ฉะนั้นวันที่ 6 ตุลาคม จึงได้เป็นวันครูสากล เพื่อคนที่เป็นครูทั่วโลกที่เสียสละนำพาเราทุก ๆคน ไปถึงฝั่งฝันนั่นเอง

     ครู หมายถึง ผู้สั่งสอนศิษย์ หรือ ผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์ ซึ่งมีผู้กล่าวว่ามาจากคำว่า ครุ (คะ-รุ) ที่แปลว่า "หนัก" อันหมายถึง ความรับผิดชอบในการอบรมสั่งสอนของครูนั้น นับเป็นภาระหน้าที่ที่หนักหนาสาหัสไม่น้อย กว่าคน ๆ หนึ่งจะเติบโตเป็นผู้มีวิชาความรู้ และเป็นคนดีของสังคม ผู้เป็น "ครู"จะต้องทุ่มเทแรงกายและแรงใจไม่น้อยไปกว่าพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดเลย ซึ่งในชีวิตของคน ๆ หนึ่ง นอกเหนือไปจากพ่อแม่ซึ่งเปรียบเสมือน "ครูคนแรก" ของเราแล้ว การที่เด็ก ๆ จะดำรงชีพต่อไปได้ในสังคม จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี "ครู" ที่จะประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ เพื่อปูพื้นฐานไปสู่หนทางทำมาหากินในภายภาคหน้าด้วย ดังนั้น "ครู" จึงเป็นบุคคลสำคัญที่เราทุกคนควรจะได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อท่าน

     วันครู ได้จัดให้มีขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2500 สืบเนื่องมาจากการประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจานุเบกษาเมื่อปี พ.ศ.2488 ซึ่งระบุให้มีสภาในกระทรวงศึกษาธิการเรียกว่า คุรุสภา เป็นนิติบุคคลให้ครูทุกคนเป็นสมาชิกคุรุสภา โดยมีหน้าที่ในเรื่องของสถาบันวิชาชีพครูในขณะเดียวกัน ก็ทำหน้าที่ให้ความเห็นเรื่องนโยบายการศึกษา และวิชาการศึกษาทั่วไปแก่กระทรวงศึกษาธิการ ควบคุมจรรยาและวินัยของครู รักษาผลประโยชน์ ส่งเสริมฐานะของครู จัดสวัสดิการให้ครู และครอบครัวได้รับความช่วยเหลือตามสมควร ส่งเสริมความรู้ และความสามัคคีของครู

     ทุกปีคุรุสภาจะจัดให้มีการประชุมสามัญคุรุสภาประจำปี เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้แทนครูทั่วประเทศแถลงผลงานในรอบปีที่ผ่านมา และซักถามปัญหาข้อข้องใจต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของคุรุสภาโดยมีคณะกรรมการอำนวยการคุรุสภา เป็นผู้ตอบข้อสงสัย สถานที่ในการประชุมสมัยนั้นใช้หอประชุมสามัคคยาจารย์ หอประชุมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และในระยะหลังใช้หอประชุมคุรุสภา

     พ.ศ.2499 ในที่ประชุมสามัญคุรุสภาประจำปี จอมพล ป.พิบูล สงคราม นายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการอำนวยการคุรุสภากิตติศักดิ์ ได้กล่าวคำปราศรัยต่อที่ประชุมครูทั่วประเทศว่า

     "ที่อยากเสนอในตอนนี้ก็คือว่า เนื่องจากผู้เป็นครูมีบุญคุณเป็นผู้ให้แสงสว่างในชีวิตของเราทั้งหลาย ข้าพเจ้าคิดว่า วันครู ควรมีสักวันหนนึ่งสำหรับให้บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายได้แสดงความเคารพสักการะต่อวันสงกรานต์ เราก็นำเอาอัฐิของผู้มีพระคุณบังเกิดเกล้ามาทำบุญ ทำทาน คนที่สองรองลงไปก็คือครูผู้เสียสละทั้งหลาย ข้าพเจ้าคิดว่าในโอกาสนี้จะขอฝากที่ประชุมไว้ด้วย ลองปรึกษาหารือกันในหลักการ ทุกคนคงจะไม่ขัดข้อง"

     จากแนวความคิดนี้ กอปรกับความเห็นของครูที่แสดงออกทางสื่อมวลชนและอื่นๆ ที่ล้วนเรียกร้องให้มีวันครูเพื่อให้เป็นวันแห่งการรำลึกถึงความสำคัญของครูในฐานะที่เป็นผู้เสียสละ ประกอบคุณงามความดีเพื่อประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นอันมาก ในปีเดียวกันที่ให้มีวันครูเพี่อเสนอคณะกรรมการอำนวยการต่อไป โดยได้เสนอหลักการว่า เพื่อจะได้ประกอบพิธีระลึกถึงคุณบูรพจารย์ ส่งเสริมความสามัคคีธรรมระหว่างครูและพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชน

     คณะมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2499 ให้วันที่ 16 มกราคมของทุกปีเป็น วันครู โดยถือเอาวันที่ประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2488 เป็น วันครูและให้กระทรวงศึกษาธิการสั่งการให้นักเรียนและครูหยุดในวันดังกล่าว

     งานวันครูได้จัดเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2500 ในส่วนกลางใช้สถานที่ของกรีฑาสถานแห่งชาติเป็นที่จัดงาน ได้กำหนดเป็นหลักการให้มีอนุสรณ์งานวันครูไว้แก่อนุชนรุ่นหลังทุกปี อนุสรณ์ที่สำคัญ คือ หนังประวัติครู หนังสือที่ระลึกวันครู และสิ่งก่อสร้างที่เป็นถาวรวัตถุ

ขอบคุณข้อมูลจาก เว็บไซต์ kapook.com

 

กิจกรรมธนาคารโรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี (13 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์ 2557)

รายละเอียด

alt

     มาแล้วสำหรับกิจกรรมธนาคารโรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2557 โดยคุณครูและนักเรียนที่มาฝากเงินตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์ 2557 ทุกๆ 50 บาท จะได้รับแต้มสะสม 1 แต้ม แต่ไม่เกิน 2,000 บาทต่อ 1 ครั้งที่ฝาก โดยสามารถสะสมแต้มเพื่อแลกของรางวัลที่ต้องการ อาทิเช่น กระเป๋าดินสอ กระปุกออมสิน ชุดดืนสอยางลบ ตุ๊กตา กล่องใส่ของนั่งได้ ร่ม เป็นต้น

 

ผลการจับสลากรางวัลลุ้นโชคจากรีสแบรนด์ “I LOVE SAINT PETER THONBURI”

รายละเอียด

alt

รางวัลที่ 1 โทรศัพท์มือถือ จำนวน 1 รางวัล

     หมายเลข 453

รางวัลที่ 2 รถจักรยาน จำนวน 1 รางวัล

     หมายเลข 31

รางวัลที่ 3 พัดลม 16 นิ้ว จำนวน 1 รางวัล

     หมายเลข 341

รางวัลที่ 4 ตุ๊กตา Pop Eye จำนวน 1 รางวัล

     หมายเลข 978

รางวัลที่ 5 หม้อหุงข้าวไฟฟ้า จำนวน 1 รางวัล

     หมายเลข 253

รางวัลที่ 6 เครื่องเล่น DVD จำนวน 1 รางวัล

     หมายเลข 498

รางวัลที่ 7 เก้าอี้สนาม (ใหญ่) จำนวน 3 รางวัล

     หมายเลข 683 , 440 , 485

รางวัลที่ 8 เก้าอี้สนาม (เล็ก) จำนวน 2 รางวัล

     หมายเลข 944 , 19

รางวัลที่ 9 ผ้าห่ม ผ้าเช็ดตัว จำนวน 9 รางวัล

     หมายเลข 421 , 26 , 434 , 401 , 122 , 887 , 79 , 364 , 294

รางวัลที่ 10 ตุ๊กตาใหญ่ จำนวน 17 รางวัล

     หมายเลข 175 , 398 , 775 , 799 , 266 , 646 , 154 , 899 , 796 , 158 , 634 , 376 , 785 , 198 , 642 , 356 , 183

รางวัลอื่นๆ จำนวน 18 รางวัล

     หมายเลข 71 , 620 ,724 , 725 , 88 , 742 , 728 , 171 , 825 , 894 , 433 , 980 , 503 , 56 , 299 , 279 , 854 , 176

XXX ---- รับรางวัลแล้ว

XXX ---- ยังไม่มาติดต่อรับรางวัล

หมายเหตุ : ติดต่อรับของรางวัล ภายในระยะเวลา 15 วัน ได้ที่บริเวณหน้าร้านเบเกอรี่ หรือ โทร. 085 9411427 , 081 9122825

ข้อมูล ณ วันที่่ 11 มกราคม 2557

 

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2556

รายละเอียด
          สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2556 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 7-8 มกราคม 2557 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 สอบวันที่ 6-8 มกราคม 2557
 

ฉลองศาสนนามคุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ

รายละเอียด

        วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและเครือข่ายผู้ปกครอง ได้ร่วมกันฉลองศาสนนามของคุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตของโรงเรียน (ชมภาพกิจกรรม) 


 
   

นักเรียนที่เกิดวันนี้

   

ธนาคารความดี

   
   
   
   
   

ข่าวแอดมินชั่น  

   

สภาพอากาศวันนี้  

   

รวมลิงค์ที่เกี่ยวข้อง  

alt
alt
alt
alt
alt
alt


   

รวมลิงค์มีประโยชน์  

alt
alt
alt
alt


   
© SAINT PETER THONBURI SCHOOL