โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี
โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี
กิจกรรมประจำเดือน
โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี
โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี

ประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี

ภาพกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2559

โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี

ผู้บริหาร

บาทหลวงพจนารถ นิรมลทินวงศ์

บาทหลวงพจนารถ นิรมลทินวงศ์

ตำแหน่ง ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต

ซิสเตอร์วราภรณ์  ชีวเรืองโรจน์

ซิสเตอร์ประสานศรี วงค์สวัสดิ์

ตำแหน่ง ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ

เพลงมาร์ชเซนต์ปีเตอร์

โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี

บรรยากาศภายในโรงเรียน

โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี

Facebook

โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี