โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี
โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี
กิจกรรมประจำเดือน
โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี
โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี

ประชาสัมพันธ์

สติ๊กเกอร์ติดรถยนต์
150x150
สติ๊กเกอร์ติดรถยนต์ เข้า-ออก โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ธนบุรี ติดต่อสอบถามที่ครูประจำชั้น หรือ งานธุรการ
ส่ง SMS แจ้งการมาเรียน
150x150
ขณะนี้ทางโรงเรียนได้ดำเนินการส่ง SMS แจ้งการมาเรียนถึงผู้ปกครอง ถ้าไม่ได้รับ หรือมีปัญหากรุณาติตด่องานธุรการ
โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี
โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี

ผู้บริหาร

บาทหลวงธนันชัย กิจสมัคร

บาทหลวงธนันชัย กิจสมัคร

ตำแหน่ง ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต

ซิสเตอร์วราภรณ์ ชีวเรืองโรจน์

ตำแหน่ง ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ

เพลงมาร์ชเซนต์ปีเตอร์

โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี

บรรยากาศภายในโรงเรียน

โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี

Facebook

โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี