ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์

สติกเกอร์ติดรถยนต
  • สติกเกอร์ติดรถยนต์ เข้า-ออก โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ธนบุรี
  • ติดต่อสอบถามที่ครูประจำชั้น หรือ งานธุรการ
ส่ง SMS
  • ขณะนี้ทางโรงเรียนได้ดำเนินการส่ง SMS แจ้งการมาเรียนถึงผู้ปกครอง
  • ถ้าไม่ได้รับ หรือมีปัญหากรุณาติต่องานธุรการ

img04 ผู้บริหาร

ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต
ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ

img04 ข่าวกิจกรรม

img04 บริการอื่นๆ

spt spt spt spt
spt spt spt spt

img04 แผนกอนุบาล

แผนกอนุบาล

เครือข่ายผู้ปกครอง

img04 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง